Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
LIS Group Oy
Tainionkoskentie 68
55120 Imatra
puh. 010 2399 060
s-posti: toimisto@lis.fi
y-tunnus: 2087932-3
www.lis.fi

2. Rekisteriasiat
Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään viiden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi
LIS Group Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja LIS Group Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely koulutus- ja konsultointipalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan,LIS Group Oy:n kurssitiedottamisen suuntaaminen, LIS Group Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella LIS Group Oy:n viestimien ja palvelujen kautta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • Nimi
  • Henkilötunnus
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Yrityksen nimi ja Y-tunnus
  • Kortin postitusosoite
  • Laskutus- ja osoitetiedot sähköpostiosoitteineen sekä puhelinnumeroineen
  • Osallistujan kurssitiedot: osallistumisaika, pätevöitymisaika ja -arvosana, kokeen kesto, pätevyyden loppumisaika
  • Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan LIS Group Oy:n asiakastietojärjestelmästä sekä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyskoulutuspäivien rekisteröintiä varten luovutetaan nimi- ja henkilötunnus Liikenteen turvallisuusvirastolle (TraFi). Myös muut koulutuksia hallinnoivat tahot, kuten Suomen Pelastusalan keskusjärjestö (SPEK), Työturvallisuuskeskus (TTK) ja Valvira vaativat henkilötietojen luovutusta koulutuksen suorittaneista henkilöistä pätevyyksien rekisteröintiä varten. SPEK:lle luovutetaan nimi ja henkilötunnus Tulityö- ja Tieturva –kurssien suorittaneista henkilöistä. TTK:lle luovutetaan nimi ja syntymäaika Työturvallisuuskorttikoulutusten suorittaneista henkilöistä .Näiden luovutusten perusteena on henkilön antama suostumus ja/tai lain ja/tai asetuksen säännös.

Verkkokoulutuksen suorittajan nimi ja scorm-muotoisen koulutusmateriaalin tulokset luovutetaan Rustici Softwarelle koulutuksen suorittamista varten. Rustici Software ei hyödynnä tietoja itse tai luovuta niitä eteenpäin. Rustici Software palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa ja Rustici software kuuluu Privacy Shield-sopimuksen piiriin.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi, mikäli viranomainen ei vaadi tietojen säilyttämistä myöhempiä raportointia varten.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. LIS Group Oy:n tietojärjestelmä ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä ja niiden käyttöoikeuksia on rajattu organisaation sisällä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

10. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.