Tieto­suoja­seloste

1. Rekisterinpitäjä
Kiwa Impact Oy (Osa Kiwa Inspectaa)
Sörnäistenkatu 2
00580 Helsinki
puh. 010 2399 060
s-posti: toimisto@koulutusmaailma.fi
y-tunnus: 2087932-3
www.koulutusmaailma.fi

2. Rekisteriasiat
Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään viiden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi
Kiwa Impact Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Kiwa Impact Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietojen käsittely koulutus- ja konsultointipalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Kiwa Impact Oy:n kurssitiedottamisen suuntaaminen, Kiwa Impact Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yrityksen nimi ja Y-tunnus
 • Kortin postitusosoite
 • Laskutus- ja osoitetiedot sähköpostiosoitteineen sekä puhelinnumeroineen
 • Osallistujan kurssitiedot: osallistumisaika, pätevöitymisaika ja -arvosana, kokeen kesto, pätevyyden loppumisaika
 • Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta
 • Virtual Reality-harjoitusten videotallenteet

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Kiwa Impact Oy:n asiakastietojärjestelmästä sekä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyskoulutuspäivien rekisteröintiä varten luovutetaan nimi- ja henkilötunnus Liikenteen turvallisuusvirastolle (TraFi). Myös muut koulutuksia hallinnoivat tahot, kuten Suomen Pelastusalan keskusjärjestö (SPEK), Työturvallisuuskeskus (TTK) ja Valvira vaativat henkilötietojen luovutusta koulutuksen suorittaneista henkilöistä pätevyyksien rekisteröintiä varten. SPEK:lle luovutetaan nimi ja henkilötunnus Tulityö- ja Tieturva –kurssien suorittaneista henkilöistä. TTK:lle luovutetaan nimi ja syntymäaika Työturvallisuuskorttikoulutusten suorittaneista henkilöistä. Näiden luovutusten perusteena on henkilön antama suostumus ja/tai lain ja/tai asetuksen säännös.

Verkkokoulutuksen suorittajan nimi ja scorm-muotoisen koulutusmateriaalin tulokset luovutetaan voidaan siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellisissa määrin, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Tietoja voidaan siirtää Komission hyväksymien mallilausekkeiden nojalla.

Hyödynnämme Google Analyticsia, Google Tag Manageria, Google AdWordsia, Google Display Networkia ja Google DoubleClickiä sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin sekä myyntiin liittyvässä analytiikassa ja markkinoinnin kohdentamisessa. Googlelle lähetettävä tieto sisältää vain anonymisoitua tai pseudonymisoitua tietoa.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi, mikäli viranomainen ei vaadi tietojen säilyttämistä myöhempiä raportointia varten.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Kiwa Impact Oy:n tietojärjestelmä ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä ja niiden käyttöoikeuksia on rajattu organisaation sisällä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

10. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

11. Evästeiden käyttö
Kiwa Impact Oy käyttää verkkosivustollaan evästeitä verkkopalvelun asiakaskokemuksen kehittämiseen, kävijäliikenteen seuraamiseen ja markkinoinnin kohdistamiseen. Evästeet auttavat meitä ymmärtämään, mitkä tietosisällöt kiinnostavat käyttäjiä sekä miten ja milloin verkkopalvelua käytetään. Näiden tietojen perusteella kehitämme palvelujamme entistä paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi. Verkkosivuston käyttäjänä voit estää evästeiden käytön. Mikäli evästetoiminto ei ole käytössä, on mahdollista, että kaikkia verkkosivuston palveluita ei voi käyttää.