kiwa inspecta
Käytämme evästeitä

Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, analytiikkaan ja personoidun sisällön tuottamiseen. Suostumuksellasi käytämme evästeitä myös markkinoinnin kohdentamiseen.

Hyväksyn
Lisätietoa evästeistä

Työturvallisuuskortti koe

10. kesäkuuta 2021

Työturvallisuuskortti koe

Minkälainen on työturvallisuuskorttikoulutuksen koe? Minkälaisia kysymyksiä tentissä on? Annetaanko koulutuksessa vastauksia koekysymyksiin? Ovatko kysymykset väittämiä vai pitääkö kirjoittaa?

Mitä tapahtuu jos en pääse läpi? Montako kertaa saan uusia? Onko jossain saatavilla tentin oikeat vastaukset?

Kiwa Inspecta Koulutusmaailma kasasi yhteen vastauksia keskeisimpiin kysymyksiin Työturvallisuuskortti -kokeeseen liittyen. Tuotimme myös harjoittelukokeen jotta voit harjoitella etukäteen. Lue alta lisää.

Jos etsit koulutukseen ilmoittautumissivua, löydät sen tästä työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskortti­koulutuksen koekysymykset

Työturvallisuuskortin saaminen edellyttää hyväksytysti suoritettua koulutuspäivää sekä hyväksytysti läpäistyä tenttiä.

Työturvallisuuskortti koe koostuu niin sanotuista oikein/väärin väittämistä sekä sanallisista kysymyksistä. Luokkahuonemuotoisissa koulutuksissa koe tehdään paperisena. Verkon yli tapahtuvissa etäkoulutuksissa tentti tehdään sähköisenä.

Koekysymykset vaihtelevat kurssikohtaisesti ja myös uusintatentissä käytetään eri tenttisarjoja. Koulutuksessa annetaan eväät tenttiin vastaamiseen eli osallistumalla aktiivisesti koulutukseen ei tentin suhteen pitäisi olla vaikeuksia.

Kuten itse koulutuskin, myös työturvan koe on mahdollista suorittaa eri kielillä.

Väittämät

Työturvallisuuskorttikokeessa oikein/väärin väittämät liittyvät Työturvallisuuskorttikoulutuksen keskeisiin oppimistavoitteisiin ja perustietoon työsuojelusta. Kysymykset koskettavat esim. seuraavia aiheita

  • Yhteinen työpaikka
  • Turvallisuus yhteisellä työpaikalla
  • Eri toimijoiden roolit, vastuut ja velvollisuudet
  • Työtapaturmien ja vaaratilanteiden ehkäisy
  • Työsuojelun perustieto kuten esim. perehdytys

Sanalliset kysymykset

Sanallisten kysymysten keskeinen tavoite on oman työ- tai opiskeluympäristön miettiminen. Tarkoitus on myös pohtia, miten työtapaturmia ja vaaratilanteita voitaisiin ennaltaehkäistä. Sanallisissa kysymyksissä testataan siis osallistujan kykyä tunnistaa yhteisen työpaikan vaara- ja kuormitustekijöitä.

Yksi osa työturvallisuuskorttikurssia on myös sanallisten vastauksien pohjalta käyty keskustelu koulutuspäivän lopuksi. 

Mikä on tentin läpäisyraja?

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan noin 75 % oikeita vastauksia. Näiden lisäksi kaikkiin sanallisiin kysymyksiin tulee olla vastattu siten, että osallistuja osoittaa hallitsevansa kysymyksien edellyttämät asiat.

Väittämäkysymykset on pisteytetty siten, että väärästä vastauksesta ei tule miinuspisteitä. Siten jokaiseen kysymykseen kannattaa vastata, vaikka ei varma vastauksesta olisikaan. Tyhjä vastaus on varmasti väärin.

Missä vaiheessa koulutuspäivää tentti tehdään?

Tentti tehdään yleensä koulutuspäivän lopussa ja se aloitetaan puoli tuntia ennen koulutuspäivän merkittyä päättymiskellonaikaa. Puoli tuntia riittää keskiarvoisesti tentin suorittamiseen oikein hyvin. Tenttitilaisuus on aina kurssinjohtajan valvoma tilaisuus.

Työturvallisuuskortti koe on myös mahdollista tehdä kahdessa osassa päivän aikana. Käytännössä väittämäosio tehdään aamupäivän osuuden jälkeen ja sanalliset tehtävät iltapäivän lopuksi.

Kahdessa osassa tehty tentti ei kuitenkaan vaikuta koulutuksen kokonaiskestoon, joka on aina 8 tuntia.

Koulutuksemme ovat klo 8-16 välillä joka arkipäivä, varaa sinulle sopiva koulutus Työturvallisuuskortti -tuotesivultamme.

Entä jos en läpäise koetta?

Työturvallisuuskeskuksen ohjeiden mukaisesti Työturvallisuuskortti tentin saa uusia 2 kertaa. Uusintakoetilaisuus järjestetään useimmiten samana päivänä koulutuksen jälkeen. Uusintakokeen voi järjestää myös myöhemmin mutta kuitenkin enintään 3 kuukauden sisällä alkuperäisestä kurssipäivämäärästä.

Uusintatentissä käytetään eri tenttisarjoja, joten kysymykset vaihtelevat.

Saanko heti tiedon, menikö tentti lävitse?

Jos työturvallisuuskorttikoulutus toteutetaan netissä ja tentti on silloin sähköinen, saat välittömästi palautetun kokeen jälkeen näytöllesi tiedon montako pistettä sait. Lisäksi sinun tulee vastata kaikkiin sanallisiin kysymyksiin. Kurssinjohtaja käy vastaukset vielä läpi koulutuspäivän jälkeen ja lopullisesti arvioi kokeen.

Paikan päällä pidetyissä koulutuksissa tentti tehdään paperilla ja tällöin kurssinjohtaja tarkistaa kokeet välittömästi koulutuspäivän jälkeen.

Saako työturvan tentissä käyttää apuna materiaalia?

Tentissä saa käyttää apuna Työturvallisuuskeskuksen kurssikirjaa, joka jaetaan jokaiselle opiskelijalle. Muuta apumateriaalia ei saa käyttää.

Osallistujalla ei saa myöskään olla toista henkilöä avustamassa tentin suorittamisessa. Jos kysymyksissä on jotain epäselvää, voi toki kysyä kouluttajalta tarkennusta ja kouluttaja voi yrittää kuvata kysymystä esim. toisin sanoin ymmärtämisen auttamiseksi. Suoria vastauksia ei tietenkään kouluttaja voi kertoa.

Voiko Työturvallisuuskortti -kokeen tehdä suullisesti?

Tentti on mahdollista ottaa vastaan myös suullisesti, jos osallistujalla on lukemisen ymmärtämiseen liittyviä haittatekijöitä. Suullinen tenttitilaisuus pidetään osallistujalle henkilökohtaisena ja erillään muusta tentistä.

Suullinen koe ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ole tarkoitettu korvaamaan kielitaitoa. Jos koulutus järjestetään suomeksi, pidetään tällöin tentti ensisijaisesti kaikille suomenkielisenä.

Ilmoittautumalla koulutukseen vakuutat, että ymmärrät koulutuksen ilmoitettua toteutuskieltä riittävän hyvin niin suullisesti kuin kirjallisestikin.