kiwa inspecta
Käytämme evästeitä

Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, analytiikkaan ja personoidun sisällön tuottamiseen. Suostumuksellasi käytämme evästeitä myös markkinoinnin kohdentamiseen.

Hyväksyn
Lisätietoa evästeistä

Sähkötyöturvallisuus | Sähkötyöturvallisuuskortti koe kysymykset

25. toukokuuta 2021

Sähkötyöturvallisuus | Sähkötyöturvallisuuskortti koe kysymykset

Kiwa Inspecta on rakentanut sinulle Sähkötyöturvallisuuskortti -koulutuksen pohjalle ja sen kertaamiseksi Sähkötyöturvallisuus tietopankin, jonka avulla voit kerrata sähkötyöturvallisuuteen liittyviä keskeisimpiä asioita sekä halutessasi valmistautua varsinaiseen koulutukseen. Sähkötyöturvallisuuskortti -verkkokoulutukseen osallistuminen ei välttämättä vaadi ennalta opiskelua, mutta asioiden kertaus ennalta tehostaa oppimista niin tutkimuksien mukaisesti kuin käytännön kokemuksien pohjalta. On toki myös huomioitava, että itseopiskelu tai harjoituskokeen tekeminen ei korvaa itse Sähkötyöturvallisuuskoulutusta, joka on niin sisällöltään kuin kokeidenkin osalta.


Mikä on Sähkötyö­turvallisuuskortti kokeen tarkoitus

Sähkötyöturvallisuuskortti kokeen tarkoitus on varmistaa koulutuksen pohjalta henkilön riittävä osaaminen tehdä sähkötöitä turvallisesti.


Mistä Sähkötyö­turvallisuuskortti koe kysymykset muodostuvat

Sähkötyöturvallisuuslaki velvoittaa kaikki sähkötöitä tekevät henkilöt noudattamaan SFS 6002 standardia toimiessaan sähkötöissä. Sähkötyöturvallisuutta koskevan SFS 6002 standardin tarkoitus on ohjata sähkötöiden turvallista tekemistä. Standardi SFS 6002 ohjaa siis keskeisesti niin koulutuksen sisältöä kun myös tentin sisältöä. Keräsimme tähän sinulle yhteenvedon mistä aihepiireistä yleisesti ottaen koe muodostuu, jotta voit halutessasi kerrata asioita jo ennen sähkötyöturvallisuuskoulutusta sekä myös voimassa olevan sähkötyöturvallisuuskortti pätevyyden välivuosina.


Sähkötyö­turvallisuus­koulutuksen kokeen kysymysten sisältö ja aihepiirit:

Sähkötyöturvallisuuteen liittyvät termit ja määritelmät

Sähkötyöturvallisuuteen liittyvät termit ja määritelmät luovat koko osaamiselle perustan, joten termit ja määritelmät kannattaa olla hyvin hallussa.  

Sähkötyöturvallisuuteen liittyvä henkilöstö, organisaatio ja yhteydenpito on terminologian keskiössä. Tyypillinen koekysymys voisi olla esimerkiksi, että mitä tarkoitetaan sähkölaitteiston vastuuhenkilöllä tai mitkä ovat sähkölaitteiston käyttöä valvovan henkilön keskeisimmät tehtävät. 

Sähkötöihin liittyvät työalueisiin liittyvissä koekysymyksissä esiintyy tyypillisesti eri mm. työskentelyalueiden erot.

Kysymyksiä voi tulla myös työskentelyyn, suojalaitteisiin ja nimellisjännitteisiin liittyviin termeihin. 


Sähkötyöturvallisuuden perusperiaatteet

Kokeen kysymyksissä esiintyy tyypillisesti kysymyksiä, jotka käsittelevät turvallista toimintaa, henkilöstö vaatimuksia turvalliseen työskentelyyn, organisaatioon kohdistuvia vaateita ja käytänteitä, yhteydenpidon ja viestinnän vaatimukset, työalueiden määrittelyyn ja merkintään liittyvät asiat. Lisäksi perusperiaatteisiin liittyviä aihepiirejä ovat  työkalut, varusteet ja laitteet, piirustukset ja asiakirjat, kilvet ja niiden käyttö, hätätoimenpiteet. Perusperiaatteisiin liittyvät kysymykset ovat tyypillisesti hyvin käytännönläheisiä. Lisäksi kokeen kysymyksissä painotetaan työskentelykäytännöissä sovellettavista etäisyyksiä. 


Sähkötyöturvallisuus ja laitteiden käyttöön liittyvät toimenpiteet

Kahdenlaiset käyttötoimenpiteet, toiminnan tarkastukset kuten mittaukset ja testaukset


Sähkötyöturvallisuuteen liittyvät työskentelykäytännöt 

Sähkötyöturvallisuuteen liittyvät työskentelykäytännöt on yksi laajimmista sähkötyöturvallisuuteen liittyvistä aihepiireistä ja samalla yksi merkittävimmistä. Työskentelykäytännöt muodostavat toisin sanoen määritteet kuinka erilaisia sähköön liittyviä töitä tulee tehdä. Kokeeseen liittyvät kysymykset tulevat yleisesti seuraavista aihepiireistä kuten työskentely jännitteettömänä, jännitetyö ja  työskentely jännitteisten osien läheisyydessä


Sähkölaitteisiin liittyvät kunnossapitokäytännöt

Kunnossapitokäytänteiden tarkoituksena on varmistaa sähkölaitteiden turvallinen ja vaadittu kunto. Tentin kysymykset muodostuvat keskeisesti henkilöstön vaatteisiin liittyen, itse korjaustyön vaiheet ja työmenetelmät, vaihtotyön tekeminen kuten sulakkeen vaihto, kunnossapitotyön tilapäinen keskeytys ja kunnossapitotyön lopetus.


Lataa Sähkötyö­turvallisuuskortti koe ja harjoittele | SFS 6002

Tämä Sähkötyöturvallisuuskortti koe antaa sinulle mahdollisuuden harjoitella ennalta tyypillisimpiin koekysymyksiin. Olemme laatineet sinulle tämän alla olevan ladattavan tentin, jotta pääset näet millaisia kysymykset tyypillisesti ovat ja pääset testaamaan myös osaamistasi. 

SFS 6002 standardi ei määrittele kokeen tarkkaa muotoa, mutta tyypillisesti se tehdään joko paperilla tai vaihtoehtoisesti sähköisesti. Kiwa Inspectan Sähkötyöturvallisuuskortti verkkokoulutuksessa koe tehdään sähköisesti.

 

Sähkötyöturvallisuuskortti koe kysymykset, harjoittelukoe

Lataa harjoittelukoe

 

Sähkötyöturvallisuuskortti

Sisällysluettelo

  1. Miksi Sähkötyöturvallisuuskoulutus on tärkeää
  2. Sähkö- ja Magneettikentät
  3. Sähkötapaturmien ensiapu ja toiminta hätätilanteissa
  4. Lainsäädäntö ja vastuut
  5. Sähkötyöturvallisuuskortti koe kysymykset