kiwa inspecta
Käytämme evästeitä

Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, analytiikkaan ja personoidun sisällön tuottamiseen. Suostumuksellasi käytämme evästeitä myös markkinoinnin kohdentamiseen.

Hyväksyn
Lisätietoa evästeistä

Sähkötyöturvallisuuskortti

30. toukokuuta 2021

Sähkötyöturvallisuuskortti

Sähkö­työturvallisuus­kortti on sähköalan turvallisuus­koulutus

Sähkötyöturvallisuuskortti on sähkötyöturvallisuusstandardiin SFS 6002 perustuva sähköalan turvallisuuskoulutus. Standardin 6002 sisältövaatimusten mukaisesti, kurssilla käsitellään mm:

 • Sähkön aiheuttamat vaarat ja niiltä suojautuminen
 • Tärkeimmät sähkötyöturvallisuutta koskevat keskeiset säädökset
 • Sähkötöiden organisointi ja henkilöiden vastuut
 • Sähköstä johtuvat tapaturmat ja niiden ensiapu 

Koulutus on pakollinen kaikille Suomessa sähköalan töitä tekeville. Sähkötyöturvallisuuskortin voi suorittaa helposti omaan tahtiin Kiwa Inspectan verkkokoulutuksena. 

 

Sähkötyöturvallisuuskortti

Sähköalan yleinen koulutusvelvoite 

SFS 6002 Sähkötyöturvallisuuskortti -koulutuksen velvoite perustuu sähköturvallisuuslakiin 1135/2016 sekä SFS 6002 ‑sähkötyöturvallisuusstandardiin. Koulutusvelvoite koskee kaikkia sähköalan töitä tekeviä henkilöitä. 

Standardin SFS 6002 mukaan sähkötyöturvallisuuskoulutuksen tarvitsevat kaikki sähköalan töitä tekevät ammattihenkilöt ja sähkötöiden johtajat:

 • Työnjohto
 • Käyttötoiminta
 • Suunnittelu
 • Opetus
 • Asiantuntijat ja vastaavissa tehtävissä toimivat henkilöt

Sähkötyöturvallisuuskoulutus soveltuu myös suunnittelijoille, automaatio- ja instrumentointialan henkilöille sekä vasta sähköalaa opiskeleville.

Koulutus sopii hyvin myös sähkötöitä tekeville opastetuille henkilöille ja maallikoille, jotka haluavat paremman ymmärryksen sähkön vaaroista sekä sähkötöitä koskevista määräyksistä ja vastuista.

SFS 6002 standardi asettaa vaatimukset sähköalan töitä tekeville henkilöille sekä muille sidosryhmille, jotka ovat sähkön kanssa läheisesti tekemisissä. Jokaisen sähkötöitä tekevän on tunnettava turvallisuusvaatimukset sekä sähkötöiden tekemistä koskevat perusohjeet. 

Kiwa Inspecta Koulutus­maailman sähkö­turvallisuuden korttikoulutukset

Standardin SFS 6002 mukaan kaikille Suomessa sähköalan töitä tekeville henkilöille on annettava alan turvallisuuskoulutus. Yleensä koulutus toteutetaan yksipäiväisenä sähkötyöturvallisuuskurssina.

Koulutuksen sisältö perustuu SFS 6002 standardin liitteen X.9 asettamiin sähkötyöturvallisuusvaatimuksiin sekä täyttää sähköturvallisuuslain 1135/2016 83 vaatimuksen sähköalan turvallisuuskoulutuksesta.

Standardin mukaan sähkötyöturvallisuutta koskevan koulutuksen tulee sisältää mm. sähkön aiheuttamat vaarat, sähkötyöturvallisuutta koskevat keskeiset säädökset sekä sähköstä johtuvat tapaturmat.

Voit suorittaaa Sähkötyöturvallisuuskortin kauttamme seuraavilla tavoilla:

Voit valita Sähkötyöturvallisuuskortin koulutustavan, joka parhaiten sopii juuri sinulle. Todistus ja kortti kuuluvat koulutuksen hintaan. 

Sähkötyö­turvallisuuskortin sisältö

Standardin SFS 6002 vaatimusten mukaisesti kurssilla tulee käsitellä ainakin seuraavat asiat:

 • sähkön aiheuttamat vaarat ja niiltä suojautuminen
 • sähkötyöturvallisuutta koskevien keskeisten säädösten periaatteet, säädösten mukaisten vastuuhenkilöiden tehtävät ja standardin SFS 6002 asema
 • standardin SFS 6002 sisältö soveltuvin osin

Lisäksi kaikille ammattitaitoa vaativiin sähkötöihin osallistuville tulee antaa ensiapukoulutus, joka käsittää vähintään palovammoihin sekä ruhje- ja viiltohaavoihin annettavan ensiavun sekä puhallus- ja painantaelvytyksen opettamisen ja niiden käytännön harjoittelemisen. Ensiapuvalmiuksia tulee ylläpitää jatkuvasti.

Kiwa Inspectan Sähkötyöturvallisuuskortti -verkkokoulutuksen tarkempi sisältö:

 • Sähkötyön vaarallisuus, tyypilliset kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat ja niiden syyt 
 • Ensiapu
 • Lainsäädäntö ja vastuut
 • Sähkötyöturvallisuusmääräykset ja -ohjeet
 • Sähkötyöturvallisuuskäytännön organisointi ja henkilöiden vastuut 
 • Turvalliset työvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet 
 • Käyttötoimenpiteet ja toiminnan tarkastukset 
 • Työskentely jännitteettömänä 
 • Lähi- ja jännitetyöt 
 • Käyttö- ja kunnossapitotyöt sekä opastaminen
 • Yhteenveto
 • Kurssilla on standardin SFS 6002 mukaiset testikysymykset ja loppukoe 

Sähkötyöturvallisuuskortti

Sähkötyö­turvallisuuskortin voimassaoloaika

Hyväksytyn suorituksen jälkeen koulutuksesta myönnetään Sähkötyöturvallisuuskortti, joka on voimassa viisi vuotta. Kortti ja ladattava pdf-kurssitodistus sisältyvät kurssin hintaan.

Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus suositellaan uusittavaksi vähintään viiden vuoden välein tai useammin, jos työntekijän tehtävissä tai työjärjestelyissä tapahtuu muutoksia. Sekä mikäli yrityksessä on havaittu sähköturvallisuuden tason heikkenemistä tai sähköturvallisuuden vaatimuksissa tapahtuu muutoksia. 

Työntekijän osaamisen ja tietojen tulee aina vastata tehtäviä sähkötöitä. Lisäksi työnantajalla tulee olla tiedossa työntekijöiden saama sähkötyöturvallisuuskoulutus. 

Sähköalan töihin osallistuvat henkilöt

Kaikkien sähköalan töitä tekevien henkilöiden tulee olla tehtävään ja sen sähköturvallisuutta koskeviin vaatimuksiin perehtynyt tai opastettu. Tämä yleisvaatimus koskee sekä ammattihenkilöitä, opastettuja henkilöitä että maallikoita.

Työharjoittelija tai juuri tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on sähköalan koulutusta tai työkokemusta, mutta joka ei vielä täytä itsenäiseen työhön kykenevän ammattihenkilön vaatimuksia, saa sähkötöiden johtajan harkinnan mukaan tehdä sähköalan ammattihenkilön riittävästi valvomana sähkötöitä ja soveltuvia käyttötöitä itsenäisesti.

Säädöksissä määriteltyjä sähköalan töitä, joista voi aiheutua vain vähäistä vaaraa tai häiriötä saa tehdä tehtävään perehtynyt tai opastettu henkilö. Tämän standardin mukaan tällainen henkilö on opastettu henkilö tai maallikko.

Kuka on sähköalalla ammattihenkilö, opastettu henkilö ja maallikko?

 • Sähköalan ammattihenkilöllä tarkoitetaan ammattilaista, jolla on alaan soveltuva koulutus ja työkokemus. Hän pystyy itsenäisesti arvioimaan sähkötöistä aiheutuvat riskit sekä välttämään sähkön aiheuttamat vaarat työssään. 
 • Opastetulla henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka pystyy toteuttamaan yksinkertaisia sähkötöitä ammattihenkilön opastamana. Opastettuna hän kykenee välttämään sähkön aiheuttamat vaarat, mutta ei pystyisi työhön itsenäisesti. 
 • Maallikolla tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole sähköalan ammattilainen eikä opastettu. Maallikko muuttuu opastetuksi henkilöksi silloin, kun ammattihenkilö opastaa hänet tekemään tietyn työn tietyssä kohteessa niin, että hän pystyy välttämään sähkön aiheuttamat vaarat.  

Tarvitseeko opastettu henkilö sähkötyö­turvallisuus­kortin?

Maallikosta tulee opastettu henkilö, kun ammattihenkilöt ovat opastaneet hänet tiettyyn työhön tietyssä kohteessa siten, että hän kykenee välttämään sähkön aiheuttamat vaarat. Opastettuna hän kykenee välttämään sähkön aiheuttamat vaarat, mutta ei pystyisi työhön itsenäisesti.

Sähkötöissä opastetuiksi henkilöiksi katsotaan kaikki, jotka joutuvat työskentelmään jännitteisten osien läheisyydessä tai jotka suorittakseen tietyn työtehtävän, joutuvat tekemään käyttötoimenpiteitä sähkölaitteille. Näille henkilöille tulee antaa soveltuva koulutus tai opastus, jotta he kykenevät välttämään sähkön vaarat.

Esimerkiksi seuraavissa tehtävissä toimivat henkilöt voivat tarvita opastusta työskennellessään sähkölaitteistoissa tai niiden läheisyydessä:

 • Siivoushenkilöstö
 • Rakennusalan työntekijät
 • Logistiikka-alan työntekijät
 • Maansiirto- ja metsäkoneiden käyttäjät
 • Tietoliikennehenkilöstö
 • Maalarit ja saneeraajat
 • Nostolaitteiden ja rakennuskoneiden käyttäjät
 • Teollisuuden tuotannossa työskentelevät henkilöt

Sähkötyöturvallisuuskortti on hyvä keino varmistaa sähkön vaarojen ymmärtäminen ja niiden välttäminen.

Standardin mukainen opastaminen

Opastaminen tulee tehdä sillä paikalla ja vastaavilla laitteilla sekä vastaavissa olosuhteissa, joissa toimenpide on tarkoitus tehdä. Opastuksessa on kerrottava turvallisen sähkötyön perusperiaatteet, miksi kyseinen toimenpide on tehtävä juuti neuvotulla tavalla sekä mitä vaaroja ohjeiden noudattamatta jättämiseen liittyy. Opastuksessa on myös ohjeistettava, miten tulee toimia poikkeavissa tilanteissa. Opastukseen on sisällyttävä myös riittävä käytännön harjoittelu. 

Opastettu henkilö voi sähköalan ammattihenkilön opastamana suorittaa mm. seuraavanlaisia tietyntyyppisessä laitteistossa määrättyjä toimenpiteitä:

 • sulakkeen vaihdon,
 • suojareleen kuittauksen tai
 • laitevalmistukseen liittyvän testauksen.

Lue lisää