kiwa inspecta
Käytämme evästeitä

Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, analytiikkaan ja personoidun sisällön tuottamiseen. Suostumuksellasi käytämme evästeitä myös markkinoinnin kohdentamiseen.

Hyväksyn
Lisätietoa evästeistä

Sähkötapaturmien ensiapu ja toiminta hätätilanteissa

25. toukokuuta 2021

Sähkötapaturmien ensiapu ja toiminta hätätilanteissa

Vaikka sähköalan ammattilaisia koulutetaankin esim. Sähkötyöturvallisuuskortti -koulutuksessa toimimaan sähkön vaarat tiedostaen ja pyritään välttämään tapaturmat, niin on silti syytä varautua vahinkoihin. Tilanne, jossa lähimmäisesi voi tarvita ensiaputaitojasi, on hetki, joka saattaa muuttaa ihmisen elämän ja hänen tulevaisuutensa.

Perusensiaputaitojen hallinta ja nopea, määrätietoinen toiminta näissä tilanteissa saattaa pelastaa ihmishengen.Nyt opit toimimaan oikein sähkötapaturmasta johtuvassa hätätilanteessa.


Mitä vaatimuksia laki asettaa sähkötöitä tekevän ensiapu­koulutukselle

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 46§ määrittelee henkilöstön kouluttamisesta ja osaamisvaateesta, että ”Työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä työntekijöiden lukumäärän, työn luonteen ja työolosuhteiden edellyttämällä tavalla.” Laki määrittelee myös, että “Työn ja työolosuhteiden mukaisesti työntekijöille on annettava ohjeet toimenpiteistä, joihin tapaturman tai sairastumisen sattuessa on ensiavun saamiseksi ryhdyttävä.”


SFS 6002 sähkötyö­turvallisuus standardin ensiapuvaatimus

Standardi viittaa yleissäädöksen osalta Työturvallisuuslain 46 §:ään sekä velvoittaa sähköajan töissä erityisesti huolehtimaan ensiapuvalmiudesta sähkön aiheuttamien tapaturmien varalta. Standardi velvoittaa antamaan ensiapukoulutuksen kaikille sähkötöihin osallistuville henkilöille kuten:

  • Kaikille sähköalan ammattihenkilöille
  • Työnjohto
  • Käytönjohto
  • Avustamaan opastetut henkilöt

Millainen ensiapukoulutus sähkötöissä pitää olla

joka käsittää ainakin palovammoihin sekä ruhje- ja viiltohaavoihin annettavan ensiavun sekä puhallus- ja painantaelvytyksen opettamisen ja niitten käytännön harjoittelemisen


Mitä vaatimuksia laki asettaa ensiapu­välineistölle sähkötöissä

Työturvallisuuslaki määrittelee ensiapuvälineistä, että ”Työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä, huomioon ottaen työpaikan laajuus ja sijainti, työntekijöiden lukumäärä sekä työn luonne ja muut työolosuhteet, on sopivissa ja selvästi merkityissä kohdissa oltava saatavilla riittävä määrä asianmukaisia ensiapuvälineitä.

Työpaikalla tulee olla ensiavun antamiseen soveltuva tila, milloin työntekijöiden lukumäärä, työn luonne tai muut työolosuhteet niin vaativat.”

SFS 6002 sähkötapaturman ensiapu

Kuva: Sähköiskutapaturman sattuessa tehdään aluksi nopea tilannearvio.

Ensimmäiseksi katkaistaan sähkönsyöttö irrottamalla pistotulppa pistorasiasta tai kääntämällä sähkökeskuksen pääkytkin 0-asentoon. Ellei tämä ole mahdollista, sähköiskun saanut täytyy nopeasti irrottaa virrasta kuitenkin varoen, ettei auttaja itse saa sähköiskua. Auttaja voi eristää itsensä esimerkiksi kumikäsineillä ja kumijalkineilla tai uhri voidaan irrottaa sähkölaitteesta sähköä johtamattomalla esineellä kuten esimerkiksi kuivalla puukepillä tai kumisaappaalla.

Heti sähkövirrasta irrottamisen jälkeen varmistetaan, hengittääkö uhri ja onko hän tajuissaan. Lisäapua hälytetään yleisestä hätänumerosta 112 tai firman omasta numerosta. Vaiheet 2 ja 3 voidaan tehdä samanaikaisesti puhelimen kaiutin- tai hands-free –toimintoa käyttäen tai hälyttämällä lähellä olevia ihmisiä apuun.

Ellei uhri hengitä, aloitetaan välittömästi painelu-puhalluselvytys (30 painallusta ja 2 puhallusta). Elvytystä jatketaan siihen asti, kunnes apu saapuu paikalle. On tärkeää huolehtia myös lisäavun opastamisesta paikalle.

 

SFS 6002 sähkötapaturmasta ilmoittaminen

Kuva: Sähkötapaturmasta ilmoittaminen

Vakavasta sähkötapaturmasta pitää ilmoittaa hätäkeskukseen ja varmistaa tarvittaessa, että ilmoitus tehdään myös työsuojeluviranomaiselle ja sähköturvallisuusviranomaiselle.

Jos työtapaturman seurauksena on kuolema tai vaikea vamma, on työnantajan ilmoitettava siitä heti työsuojeluviranomaiselle ja poliisille. Tähän velvoittavat laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta sekä tapaturmavakuutuslaki. 

Ensiapuvalmiutta koskeva yleissäädös on työturvallisuuslain 46 (neljännessäkymmenennessäkuudennessa) pykälässä. Sähköalan töissä on erityisesti huolehdittava ensiapuvalmiudesta sähkön aiheuttamien tapaturmien varalta. Sähkötöitä tehdään usein vaihtuvissa työpaikoissa yksin tai pienessä työryhmässä. Tämän takia kaikille ammattitaitoa vaativiin sähkötöihin osallistuville sähköalan ammattihenkilöille työnjohdon ja käytönjohdon henkilöt mukaan luettuna sekä näissä töissä avustamaan opastetuille henkilöille pitää antaa ensiapukoulutus, joka käsittää ainakin palovammoihin sekä ruhje- ja viiltohaavoihin annettavan ensiavun sekä puhallus- ja painantaelvytyksen opettamisen ja niitten käytännön harjoittelemisen. Ensiapuvalmiuksia on tarpeen pitää yllä jatkuvasti. Tämän takia elvytystoimenpiteitä on syytä harjoitella vähintään kolmen vuoden väliajoin.

Sähkötyöturvallisuuskortti

Sisällysluettelo

  1. Miksi Sähkötyöturvallisuuskoulutus on tärkeää
  2. Sähkö- ja Magneettikentät
  3. Sähkötapaturmien ensiapu ja toiminta hätätilanteissa
  4. Lainsäädäntö ja vastuut
  5. Sähkötyöturvallisuuskortti koe kysymykset