kiwa inspecta
Käytämme evästeitä

Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, analytiikkaan ja personoidun sisällön tuottamiseen. Suostumuksellasi käytämme evästeitä myös markkinoinnin kohdentamiseen.

Hyväksyn
Lisätietoa evästeistä

Sähkötyöturvallisuus | Sähkö- ja Magneettikentät

25. toukokuuta 2021

Sähkötyöturvallisuus | Sähkö- ja Magneettikentät

Sähkömagneettisia kenttiä esiintyy kaikkialla, missä käytetään sähköä. Sähkökentät liittyvät sähköisiin jännite-eroihin. Jännite synnyttää aina ympärilleen sähkökentän.  Voimakkaita sähkökenttiä on esimerkiksi suurijännitteisten sähkönsiirtolinjojen alla.


Magneettikentät liittyvät sähkövirtaan. Vaihteleva sähkövirta synnyttää ympärilleen magneettikentän. Magneettikentän vaihtelu voi synnyttää virtoja johtaviin aineisiin. Voimakkaita magneettikenttiä esiintyy esimerkiksi hitsauksessa ja induktiokuumennuksessa. Magneettikenttien voimakkuus pienenee nopeasti etäisyyden kasvaessa.

SFS 6002 sähkö ja magneettikentätKuva: Magneettikentän synty ja vaikutukset ihmiseen


Sähkö- ja magneettikenttien vaikutukset ihmiseen ovat epäselviä. Maailman terveysjärjestön WHO:n (World Health Organization) kansainvälinen syöväntutkimuskeskus IARC (International Agency for Research on Cancer) on luokitellut pientaajuiset magneettikentät luokkaan 2B, eli mahdollisesti syöpää aiheuttaviin. Riskin lisäystä ei kuitenkaan ole tieteellisesti pätevästi voitu osoittaa. Ei myöskään tunneta sellaista biologista vaikutusmekanismia, jolla magneettikenttien mahdollinen kyky aiheuttaa syöpää olisi selitettävissä.


Tampereen teknillisessä yliopistossa on tutkittu tahdistimia suuressa magneettikentässä. Tutkimuksen mukaan sähköasema tai voimajohto ei juurikaan häiritse sydämentahdistimen tai rytmihäiriötahdistimen toimintaa. Varmuuden vuoksi tahdistinpotilaan kannattaa kuitenkin välttää kulkemista sellaisella alueella, missä voimajohdot ovat lähinnä maata. Nykyiset tahdistimet ovat hyvin suojattuja sähkömagneettisilta kentiltä.


Sähkömagneettisten kenttien aiheuttamat häiriöt ovat vain harvoin niin voimakkaita, että työntekijän ei ole mahdollista jatkaa työtään tahdistimen asentamisen jälkeen. On kuitenkin työtilanteita, joita tahdistimen saaneen työntekijän on vältettävä ja onkin tärkeää tehdä sydäntahdistimen omaavalle työntekijälle riskinarviointi.


Sähköyliherkkyys on tila, jossa ihminen kokee saavansa yliherkkyysoireita radiotaajuisesta sähkömagneettisesta säteilystä, kuten esimerkiksi matkapuhelimien ja niiden tukiasemien radiolähettimistä tai voimalinjojen sähkömagneettisista kentistä. Suomalaisen ICD-10-tautiluokituksen luokka "muut yleiset oireet ja sairauden merkit: muualla luokittelemattomat ympäristöherkkyydet" kattaa myös sähköherkkyyden oireet. Sähköyliherkkyyttä ei luokitella sairaudeksi, mutta sillä on oirekoodi potilaiden hoitoonohjaamisen, tutkimuksen ja tilastoinnin edistämiseksi.

Sähkötyöturvallisuuskortti

Sisällysluettelo

  1. Miksi Sähkötyöturvallisuuskoulutus on tärkeää
  2. Sähkö- ja Magneettikentät
  3. Sähkötapaturmien ensiapu ja toiminta hätätilanteissa
  4. Lainsäädäntö ja vastuut
  5. Sähkötyöturvallisuuskortti koe kysymykset