kiwa inspecta
Käytämme evästeitä

Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, analytiikkaan ja personoidun sisällön tuottamiseen. Suostumuksellasi käytämme evästeitä myös markkinoinnin kohdentamiseen.

Hyväksyn
Lisätietoa evästeistä

Onko yrityksesi kemikaaliperehdytys kunnossa?

12. lokakuuta 2021

Onko yrityksesi kemikaaliperehdytys kunnossa?

Kemikaalilainsäädännön noudattaminen koskee kaikkia kemikaaleja käyttäviä yrityksiä. Yleinen harhaluulo on, että vaatimus koskisi pelkästään kemikaaliteollisuuden yrityksiä. Kuitenkin käytännössä suurin osa yrityksistä käsittelee kemikaaleja toiminnassaan.

Kemikaalien käyttöön sisältyy aina riski. Myös yritysten käyttämät tavallisimmat kemikaalit voivat olla haitallisia. Kemikaalit voivat olla vaaraksi terveydelle ja ympäristölle, ja niiden käytöstä aiheutua esimerkiksi palo- tai räjähdysvaara.

Työntekijälle vaaraa voivat aiheuttaa kemikaalituotteiden lisäksi esimerkiksi raaka-aineet, mutta myös työssä syntyvät kemialliset altisteet. Lisäksi palo- ja räjähdysvaaralliset kemikaalit voivat nostaa onnettomuusriskiä.

Työnantaja on vastuussa kemikaalilainsäädännön noudattamisesta ja kemikaaliturvallisuuteen kuuluvien pakollisten velvollisuuksien täyttämisestä.

Kemikaaliturvallisuus

Kemikaaleja koskeva lainsäädäntö pyrkii vähentämään kemikaaleista aiheutuvia riskejä. Kemikaalien valmistusta, maahantuontia, jakelua, käyttöä, varastointia ja hävitystä säännellään sekä kansallisella että EU:n tasolla.  Yrityksiä velvoittava kemikaaliturvallisuutta koskeva lainsäädäntö koostuu muun muassa seuraavista osista:

  • Työturvallisuuslaki
  • Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä
  • Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta
  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä
  • Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä
  • Kemikaalilaki
  • EU:n kemikaalilainsäädäntö (REACH-, CLP- ja biosidiasetukset)

Yksi tärkeimmistä on Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä, joka määrää esimerkiksi työpaikan riskienarvioinnista ja velvoittaa työnantajan antamaan työntekijöille opetusta ja ohjausta.

Työpaikan kemiallisten riskitekijöiden arviointiin kuuluu kemiallisten vaaratekijöiden tunnistaminen. Käytännössä se tarkoittaa käytössä olevien kemikaalien, niiden ominaisuuksien ja käyttöön liittyvien vaarojen tuntemista. 

Työntekijöiden perehdyttäminen kemikaaliturvallisuuteen

Työpaikan kemiallisten riskitekijöiden arviointiin kuuluu kemiallisten vaaratekijöiden tunnistaminen. Käytännössä se tarkoittaa käytössä olevien kemikaalien, niiden ominaisuuksien ja käyttöön liittyvien vaarojen tuntemista.

Työntekijän opetuksen täytyy sisältää riskien tunnistamisen lisäksi tietoa asianmukaisesta suojautumisesta, kemikaalien vaaroista, niille altistumisesta ja luotettaviin tiedonlähteisiin perustuvaa ohjausta kemikaalien turvallisesta käytöstä.

Kiwa Inspectan syksyllä 2021 julkaiseman Kemikaaliturvallisuus-verkkokoulutus on suunniteltu koko henkilökunnan perehdyttämiseen kemikaaliturvallisuuteen. Kemikaaliturvallisuus-verkkokoulutus täydentää Valtioneuvoston asetuksen (715/2001 16§) mukaista työntekijöille tarjottavaa opetusta ja ohjausta ja vastaa osaltaan asetuksessa mainittujen työntekijää suojaavien varotoimien ja toimenpiteiden opettamisesta.

Kemikaaliturvallisuus

Koulutus auttaa henkilöstöä ymmärtämään ja hallitsemaan riskejä, joita kemikaalien käyttäminen aiheuttaa. Perehdytyksessä käydään läpi tutkittua tietoa kemikaaleihin liittyen ja saadaan kokonaiskuva kemikaalilainsäädännöstä, kemikaalien aiheuttamista riskeistä ja niiltä suojautumisesta.

Kemikaaliturvallisuus-koulutuksen päätavoitteena on, että työntekijät ymmärtävät kemikaaleilta suojautumisen tärkeyden ja pystyvät huolehtimaan turvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan päivittäisessä työssään. Kemikaalikoulutus parantaa yrityksen kemikaaliturvallisuuskulttuuria.

Kemikaaliturvaliisuus

Koko henkilökunnan perehdyttäminen on mahdollista, koska Kemikaaliturvallisuus-koulutus suoritetaan kahden tunnin verkkokoulutuksena. Koulutuksen voi tehdä myös osissa eikä yritys tarvitse sen suorittamiseen omaa verkkokoulutusjärjestelmää. Työntekijän kemikaaliturvallisuuden osaaminen varmistetaan koulutuksen loppukokeella.

Koulutuksen jälkeen yrityksesi on perehdytetty kemikaaliturvallisuuteen ja työntekijäsi osaavat huomioida kemikaalien riskit jokapäiväisessä työssään.

Kemikaaliturvallisuus

Kemikaaliturvallisuus-verkkokoulutus

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

Mikko Nordlund
Myyntipäällikkö
Kiwa Inspecta
mikko.nordlund@kiwa.com
puh. 040 839 9942