kiwa inspecta
Käytämme evästeitä

Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, analytiikkaan ja personoidun sisällön tuottamiseen. Suostumuksellasi käytämme evästeitä myös markkinoinnin kohdentamiseen.

Hyväksyn
Lisätietoa evästeistä

Kesätyöntekijöiden perehdytys onnistuu helposti verkkokoulutuksella

24. toukokuuta 2021

Kesätyöntekijöiden perehdytys onnistuu helposti verkkokoulutuksella

Monelle nuorelle kesätyö on ensimmäinen työpaikka. Kesätyöntekijöille ei ole vielä ehtinyt karttua kokemusta työympäristöstä tai sen vaaroista ja heidän tapaturmariski onkin huomattavasti vakituisia työntekijöitä korkeampi. Siksi on erityisen tärkeää huolehtia kesätyöntekijöiden perusteellisesta perehdyttämisestä tuleviin työtehtäviin, työympäristöön ja sen vaaroihin. 

Kesätöissä pätevät yhtä lailla työehdot sekä työsuojeluasiat. Työturvallisuuslain 14 §:n mukaisesti työnantajan on huolehdittava työntekijän perehdyttämisestä työhön ja työolosuhteisiin, turvallisiin työtapoihin sekä työvälineiden turvalliseen käyttöön. 

Huolellinen kesätyöntekijöiden perehdyttäminen paitsi lisää yrityksen turvallisuutta myös luo positiivista yritys- ja työnantajakuvaa, joka välittyy varsinkin nuorten tulevien työntekijöiden keskuudessa. 

Turvallisuutta on paras ennakoida opastamalla työntekijät turvallisiin työskentelytapoihin. Erityisen tärkeää perehdytys on juuri nuorten työntekijöiden kohdalla, jotta turvataan heidän turvallinen työskentely. 

Alaikäisiä kesätyöntekijöitä suojellaan erityissäännöksillä

Nuoria työntekijöitä suojellaan erityisellä nuoria työntekijöitä koskevalla lailla sekä sen perusteella annetuilla asetuksilla. Alaikäisille tarjottavat työtehtävät on aina suhteutettava nuoren fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn. 

Alle 16-vuotiailla työntekijöillä ei saa teettää ollenkaan vaarallisia töitä. Vaarallisella työllä tarkoitetaan työtä, jonka takia työntekijää tai muuta henkilöä uhkaa tapaturman tai terveyden menettämisen vaara. 16-17 vuotias työntekijä voi tehdä sosiaali- ja terveysministeriön vaarallisten töiden esimerkkiluettelossa olevia töitä, mutta siitä tulee aina tehdä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Lisäksi työn turvallisuudesta tulee huolehtia ja tarvittaessa valvoa työn suorittamista. 

Nuorten työhön opastuksesta ja työn valvonnasta tulee kantaa erityistä huolta. Työskentelyn alussa on hyvä, jos kokeneempi työntekijä voi olla vieressä valvomassa, jotta varmistutaan siitä, että nuori osaa tehdä työnsä oikeaoppisesti ja turvallisesti. 

Hyvä kesätyöntekijöiden perehdytys parantaa työturvallisuutta

Perehdytyksen tarkoituksena on auttaa työntekijää omaksumaan turvalliset työtavat ja ymmärtämään työn ja työympäristön vaarat. On myös tärkeää, että uusi työntekijä ymmärtää oman työnsä vaikuttavuuden koko yrityksen toiminnassa. Hyvin laadittu perehdytys nopeuttaa työyhteisöön sitoutumista ja uusien työtehtävien omaksumista.

Ennen perehdytyssuunnitelman laatimista kannattaa ottaa selvää kesätyöntekijöiden nykyisistä pätevyyksistä ja osaamisesta. On myös hyvä huomioida, että opiskelijoilla saattaa olla hyvinkin paljon alan osaamista teoriassa, mutta käytännön työskentelytaidot vielä puuttuvat. Nuoren osaaminen määrittää perehdyttämisen keston ja laajuuden. Useana peräkkäisenä kesänä töissä ollut nuori pärjää pikaisella asioiden kertauksella, kun taas ensimmäistä kertaa kesätöihin tuleva vaatii perusteellisemman perehdytyksen. 

Hyvin toteutettu perehdytys auttaa sekä nuorta, että yritystä pääsemään parhaisiin tuloksiin. Kesätyöntekijä oppii työtehtävänsä, vastuunsa ja turvalliset työskentelykäytännöt nopeammin, tutustuu työyhteisöön sekä auttaa pääsemään osaksi yritystä. Työteho kasvaa ja epävarmuus sekä virheet vähenevät. Samalla koko yrityksen turvallisuus paranee ja tapaturmat vältetään. Verkkokoulutusten avulla hoidat kesätyöntekijöiden perehdytyksen tehokkaasti ja suunnitellusti.

Verkkokoulutus on nopea ja miellyttävä tapa perehtyä turvallisiin työskentelykäytäntöihin

Verkkokoulutus on loistava tapa aloittaa perehdytys jo kotona ennen varsinaisten töiden aloitusta. Erityisesti nuoret työntekijät ovat tietoteknisesti lahjakkaita ja verkkokoulutus koetaan mielekkääksi tavaksi opiskella.

Koordinointi helpottuu huomattavasti, kun kaikkia kesätyöntekijöitä ei tarvitse saada samanaikaisesti luokkaan istumaan. Verkossa opiskelu sujuu mukavasti omaan tahtiin ja taukoja saa pitää silloin, kuin siltä itsestä tuntuu.

Kiwa Inspectan verkkokoulutukset ovat hauskasti kuvitettuja. Kuvituksen ja käytännön esimerkkien avulla mielenkiinto pysyy yllä koko koulutuksen ajan. Verkkokoulutukset ohjaavat pohtimaan erilaisia tilanteita työpaikoilla ja turvallisuuden merkitystä omassa työssä ja työympäristössä.

Oppiminen varmistetaan jokaisen osion jälkeen välitehtävillä sekä loppukokeella. Loppukoe on suoritettava hyväksytysti, jotta kurssi menee läpi. Materiaalia saa kerrata rajattomasti ennen koetta ja hylätyn kokeen saa uusia kaksi kertaa. 

Löydät kesätyöntekijöille sopivia verkkokoulutuksia Koulutukset - välilehdeltä. Muista varmistaa myös työtehtävä- ja työympäristö kohtainen perehdytys taataksesi kesätyöntekijöille turvallinen ja opettavainen kesätyö.

Kesätyöntekijöille sopivia koulutuksia: