Työsuojelun peruskurssi -verkkokoulutus

 • 385 € (+ALV 24%)

5.0 / 5 - 1 Arvostelua

Tämä kurssi on tarkoitettu peruskoulutukseksi työsuojeluvaltuutetuille, työturvallisuuspäälliköille, työsuojelupäälliköille sekä kaikille työturvallisuudesta vastuussa oleville esimiehille. Koulutus toimii peruskoulutuksena työsuojeluvastuullisiin tehtäviin. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille.
Lue Lisää

 • Näytä lisää vaihtoehtoja

Työsuojeluvaltuutetun koulutus

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (20.1.2006/44) 33 § määrittelee, että työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun on oikeus saada asianmukaista koulutusta:

 • yhteistoimintatehtäviensä hoitamiseksi
 • työsuojelua koskevista säännöksistä
 • työsuojelua koskevista ohjeista
 • muista tehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista ottaen huomioon heidän kokemuksensa ja aikaisemmin saamansa koulutus työsuojeluasioissa

HUOM! Työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun sekä varavaltuutetun on käsiteltävä koulutustarvetta ja -järjestelyjä kahden kuukauden kuluessa valinnasta. Kouluttamisen on tapahduttava työaikana, jollei 23 §:ssä säädetyn mukaisesti toisin sovita. Koulutuksesta ei saa aiheitua kyseiselle henkilölle ansionmenetyksiä.

Olemme rakentaneet tämän koulutuksen mahdollisimman kattavaksi paketiksi kattamaan työsuojelupäällikön perehdyttämisvaadetta sekä antamaan hänelle hyvät valmiudet tehtäviensä hoitamiseen. Suosittelemme tämän koulutuksen pohjakoulutukseksi verkossa suoritettavaa Työturvallisuuskurssia, joka antaa perusymmärryksen työturvallisuusasioihin.

Työsuojelun peruskurssin sisältö

Työsuojelun peruskurssilla opit kaikki lakisääteiset asiat helposti samassa paketissa. Työsuojelun keskeistä lainsäädäntöä ovat työsuojelun valvontalaki, työturvallisuuslaki ja työterveyshuoltolaki. Työturvallisuuslaki määrittää, että työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä. Suomessa työsuojeluhallinto ohjaa tätä toimintaa.

Kurssilla käydään läpi kaikki työsuojelun osa-alueet:

 • Työsuojelun perusteet ja tavoitteet
 • Työsuojelun keskeinen lainsäädäntö
 • Työsuojeluorganisaation roolit ja vastuut
 • Riskienhallinta
 • Työhyvinvointi
 • Turvallisuusjohtaminen ja turvallisuuskulttuuri
 • Toiminta vaaratilanteen tai tapaturman sattuessa
 • Työsuojelun toimintaohjelma
 • Perehdytys ja työhön opastus
 • Työpaikkasuojelu
 • Työhyvinvointi

Kuinka kauan kurssi kestää?

Koulutuksen kesto on noin viisi tuntia, riippuen suoritustahdista. Aikarajaa suorituksessa ei ole. Voit myös jättää suorituksesi kesken ja palata takaisin myöhemmin, jolloin kurssisi jatkuu siitä, mihin jäit tai voit aloittaa alusta. Osioiden jälkeen on välitehtäviä juuri käydystä osiosta. Jos et läpäise välitehtävää, kurssi ohjaa sinut käymään osion uudelleen läpi.

Koulutus on verkossa tapahtuvaa yksilöopetusta ja vastaa laajuudeltaan kahden päivän luokassa toteutettua työsuojelun peruskurssia.

Mitä on työsuojelu?

Työsuojelu on lakisääteistä toimintaa, jolla järjestetään työympäristö työntekijälle turvalliseksi ja terveelliseksi. Työsuojelun tavoitteena on ehkäistä, vähentää ja poistaa työssä ja työoloista aiheutuvia tapaturmia, ammattitauteja sekä terveydelle haitallista fyysistä ja psyykkistä kuormitusta. Työsuojelutoiminta on osa työpaikan kehittämistä ja jatkuvaa parantamista. Toiminnalla varmistetaan työelämän ja työympäristön laatu, joka vaikuttaa työntekijän edellytyksiin selvitä tehtävistään.

Mikä on työsuojelun peruskurssi?

Työsuojelun peruskurssilla työsuojelun perusteet ja työsuojelun rakenne sekä työsuojeluorganisaation roolit ja vastuut tulevat tutuiksi. Kurssin tavoitteena on oppia työsuojelun valvontalaissa määrätyt toimenpiteet työntekijöiden sekä työnantajan välisestä yhteistoiminnasta sekä työturvallisuus-ja työterveyshuoltolain keskeiset vaatimukset. Lisäksi työsuojelun peruskurssin osallistujan tulisi omaksua myös perustiedot seuraavista aihepiireistä: työsuojelun toimintaohjelman sisältö, yhteistyö työterveyshuollon kanssa, vaarojen selvittäminen ja arvioinnin perusteet sekä työsuojeluviranomaisen kanssa tapahtuva yhteistyö.

Kenelle koulutus soveltuu?

Työsuojelun koulutus sopii kaikille esimiehille sekä erityisesti työturvallisuus ja työsuojelupäälliköille sekä työsuojeluvaltuutetuille.

Verkkokoulutus on myös hyvä keino työnantajalle varmistua siitä, henkilö on saanut ja ymmärtänyt koulutuksen sisällön. Koulutus sisältää välitenttejä sekä koko koulutusaluetta mittaavan kumulatiivisen kokeen lopussa.

Verkkokoulutus

Verkkokoulutus on kustannustehokas, joustava ja nopea koulutusmuoto. Vakiomuotoisen verkkokoulutuksen laatu on tasainen ja oppimisen taso voidaan varmistaa erilaisilla tehtävillä ja loppukokeella. Joustava koulutusmuoto mahdollistaa sen, että opiskelu ei ole aikaan tai paikkaan sidottua ja koulutusta voi suorittaa omaan tahtiinsa esimerkiksi muiden töiden lomassa hiljaisempina työpäivinä. Verkkokoulutukset ja etäopinnot ovat erinomainen tapa kehittää osaamista edullisesti, kun aikaa ja rahaa ei kulu esimerkiksi matkustamiseen opintojen pariin ja pois. Lisäksi verkko-koulutuksissa tiedät täsmällisesti, mitä henkilöstö on suorittanut ja oppinut, mikä helpottaa pätevyyksien hallintaa.

Minkälaisia kokemuksia suorittajilla on verkkokoulutuksistamme?

 • Helppous – saat nettikurssin käyntiin muutamalla napsautuksella.
 • Nopeus - voit suorittaa Työsuojelun peruskurssi -verkkokoulutuksen netissä ajasta ja paikasta riippumatta, tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella.
 • Joustavuus - voit suorittaa verkkokurssin netissä omaan tahtiisi. Sen voi myös jättää kesken ja suorittaa loppuun myöhemmin.
 • Oppimisen varmistaminen - nettikoulutuksessa testataan oppimasi asiat välitehtävillä ja loppukokeella.

Mikä on netissä suoritettavan Työsuojelun peruskurssi -verkkokoulutuksen arvo työnantajalle?

 • Kustannussäästöt – yritys säästää esimerkiksi esimiesten ajankäytössä, matkakuluista, päivärahoista, lounaskuluista ja koulutustilaisuuden järjestämisestä.
 • Nettikoulutusta voi suorittaa muiden töiden lomassa - nettikurssia voi tehdä pikkuhiljaa hiljaisina työpäivinä.
 • Tasainen laatu – vakiomuotoisten nettikoulutusten laatutaso ei vaihtele.
 • Verkkokoulutuksissa tiedät täsmälleen, mitä henkilöstö on suorittanut.
 • Varmistettu suoritus - jokaisen henkilön osaaminen testataan koetilanteessa ja kirjataan rekisteriin, joten he varmasti osaavat koulutuksen asiat.
 • Saavutettavuus – materiaali saavuttaa 100 % henkilöstöstäsi.
 • Palaute – kerää ja vastaanota palautetta sekä toiveita osaamisen kehittämiseen suoraan henkilöstöltä.

Olen ostamassa netissä suoritettavaa Työsuojelun peruskurssi -koulutusta toiselle henkilölle - miten toimin?

Työsuojelun peruskurssi -verkkokoulutuksen voi ostaa netistä joko koulutettava henkilö itse, päällikkö omille johdettavilleen tai henkilöstön edustaja koko henkilökunnalle. Voit tilata netistä useita koulutuksia henkilökunnalle helposti verkkokaupastamme ja luovuttaa niitä eteenpäin henkilöille heti tilauksen jälkeen. Näet myös ovatko henkilöt suorittaneet koulutukset kirjautumalla verkkokauppaan. Jos koulutuksen suorittavia henkilöitä on satoja, autamme mielellämme verkkokoulutusten hankintaprosessissa - ota yhteyttä.

OrganisoijaKiwa Impact Oy
Kesto (tunnit)3
voimassa (vuotta)5
Sisältää kortinKyllä
Arvosteluja yhteensä 1
5.0 / 5
Kaikki arvostelut ovat koulutuksen käyneiltä henkilöiltä

Uusimmat arvostelut
Tuore työsuojeluvaltuutettu M
28. syyskuuta 2020

Minun valittiin kaksi viikkoa sitten työsuojeluvaltuutetuksi. Etsin verkosta tehtävään soveltuvaa koulutusta ja päädyin tähän, koska pääsin aloittamaan heti. Mielestäni tämä antaa OK eväät aloittaa uudessa tehtävässä. Huomasin, että kurssien ennen suositellaan käytäväksi Työturvallisuuskurssia, joten suoritin sen hieman nurinkurisessa järjestyksessä. Suosittelen kuitenkin suorittamaan Työturvallisuuskurssien ennen tätä kurssia, koska sen pohjalta kurssista saa enemmän irti. ps. Työturvallisuuskurssin suorittamisesta ennen tätä kurssia voisi olla selkeämpi maininta.