Työsuojelulainsäädännön perusteet esimiehille ja johdolle - Verkkokoulutus

  • 179 € (+ALV 24%)

0.0 / 5 - 0 Arvostelua

Vihdoinkin työsuojelusäädöksiin on saatavilla selkokielinen ja käytännönläheinen koulutus! Tässä verkkokoulutuksessa työsuojelulainsäädännön pykäläviidakot avataan käytännön esimerkein ja visuaalisesti viihdyttävässä muodossa. Ei siis lakitekstin tankkaamista, vaan suoraan käytäntöön menevää asiaa.
Lue Lisää

Koulutuksen kieli
Tyyppi

Koulutuksen sisällön on tuottanut Suomen johtava työturvallisuutta koskeviin oikeudenkäynteihin erikoistunut asianajaja Toni Sortti yhteistyössä LIS Group Oy:n kanssa. Toni Sortti vastaa verkkokoulutuksen juridiikan sisällöstä ja kyseessä on tällä hetkellä kattavin ja laadukkain työturvallisuuden koulutusmateriaali Suomessa. Verkkokoulutusta voi suositella erityisesti yritysten esimiehille ja johtotehtävissä toimiville. Toni Sortti avustaa vuosittain yrityksiä ja niiden esimiehiä useissa kymmenissä työturvallisuusrikoksia koskevissa viranomaistutkinnoissa ja oikeusprosesseissa, joten hänelle on kertynyt runsaasti tietoa eri toimialoja koskevista työturvallisuusrikosprosesseista sekä viranomaisten ja tuomioistuinten tulkinnoista eri tilanteissa. Konkreettisten oikeustapausten pohjalta Toni Sortti on vuosien varrella rakentanut erilaisia työturvallisuuden koulutuksia, joissa asiat tuodaan esiin tosielämän tapaturmatilanteiden ja niitä koskevien oikeudenkäyntien valossa. Oikeustapauspohjaista koulutusmetodia on pidetty parhaana tapana esittää vaikeat asiat kiinnostavassa, hyvin ymmärrettävässä ja muistijäljen jättävässä muodossa. Samalla käytännönläheisellä lähestymistavalla on toteutettu tämä verkkokoulutus, jossa työsuojelulainsäädännön asioita käydään läpi visuaalisessa ja viihdyttävässä muodossa. Verkkokoulutuksesta jokainen löytää varmasti yhtymäkohtia omaan työympäristöönsä. Koulutus sisältää havainnollistavia case-esimerkkejä ja soveltavia tehtäviä, joiden avulla vaikeatkin työsuojelulainsäädännön aiheet aukeavat juridiikan maallikoillekin. Sisältö: Erilaisten normien velvoittavuus Keskeiset periaatteet ja työturvallisuussäännökset Yhteinen työpaikka Viranomaiset ja niiden roolit/tehtävät Työturvallisuusrikos ja seuraamukset Työntekijän oman huolimattomuuden merkitys Ennakoivan toiminnan ja dokumentoinnin merkitys Keskeiset asiat työturvallisuusrikoksen tutkinnassa ja oikeudenkäynnissä Komennukset ja työmatkustus Itsenäinen työ ja etätyö Koulutuksen kesto on noin 3 tuntia.

OrganisoijaLIS Group Oy
Kesto (tunnit)3
voimassa (vuotta)5
Arvosteluja yhteensä 0
0.0 / 5