Ensiavun jatkokurssi EA2 (2) - Yksityinen ryhmä

  • Kysy hintaa

0.0 / 5 - 0 Arvostelua

Arvoisa asiakkaamme. Kaikki ensiapukoulutukset löydät www.ensiaputodistus.fi
Lue Lisää

Koulutuksen kieli
Tyyppi

Kiwa Koulutusmaailman ja Punainen Risti Ensiapu Oy:n yhteistyön johdosta kauttamme ei enää 1.1.2020 alkaen ole saatavilla ensiapukoulutuksia. Etsitkö Hätäensiapu 4 t tai 8 t koulutuksia tai Ensiapukurssi EA1:stä tai EA2:sta? Kaikki ensiapukoulutukset löydät www.ensiaputodistus.fi -sivustolta. Saatavilla myös uusittu yhdistelmäkoulutus, jossa ensiapukoulutus on jaettu verkkokoulutuksena suoritettavaan teoriaosuuteen ja käytännön taitoja harjoittavaan lähiopetusjaksoon. Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia. Sisältö: Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa Hätäensiapu: Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva (sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin) tajuttomalle annettava ensiapu verenkierron häiriötila (sokki) vierasesine hengitysteissä Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä: Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot Ranka- ja raajavammat Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia. Pään- ja kasvojen vammat Vammojen ensiapu Murtumat Nivel- sekä pehmytosavammat Rasitus- ja lihasvammat Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

EsivaatimusEA1 oltava voimassa
TarjoiluSopimuksen mukaan
Arvosteluja yhteensä 0
0.0 / 5