kiwa inspecta
Käytämme evästeitä

Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, analytiikkaan ja personoidun sisällön tuottamiseen. Suostumuksellasi käytämme evästeitä myös markkinoinnin kohdentamiseen.

Hyväksyn
Lisätietoa evästeistä
AMP Helpdesk logo

Usein esitetyt käytäntöön liittyvät kysymykset

Yrityksemme ajaa tilausajoja eri puolelle Eurooppaa, kuinka muut EU –maat tulkitsevat ammattipätevyyden voimassaolon siirtymäajan mukaisissa ajoissa? Esimerkiksi Tanskassa on tietojemme mukaan lyhyempi siirtymäaika.

Kaikkien EU - maiden tulisi tulkita direktiivin siirtymäsäännöksiä samalla tavalla eli linja-autoliikenteessä ennen 10.9.2008 myönnetyllä D -luokan ajo-oikeudella tulee voida ajaa 9.9.2013 asti muissakin EU -maissa. Käytännössä kuitenkin saattaa tulla ongelmia lyhyemmän siirtymäsäännön maissa, mikäli henkilöllä ei ole EU - ajokorttia, jossa ajo-oikeuden myöntämispäivämäärä on näkyvissä.

Kuinka pitkä voimassaolo ajokorttiin pitäisi tulla ajo-oikeuteen, mikäli henkilö hakee ammattipätevyysmerkinnän (koodi 95) ajokorttiin, jos hänen vanhan ajokorttinsa mukaan se vanhenee esim. vuonna 2053?

Erityisehdon lisääminen ajokorttiin ei muuta korttia määräaikaiseksi. Henkilöt jotka ovat saaneet ajokortin ennen 19.1.2013, niin heidän ajokorttinsa on pisimmillään voimassa 2033 asti ja merkinnän lisääminen korttiin ei muuta näitä kortteja määräaikaiseksi

Onko niin että jos vien firmani myymän 100 kg laitteen asiakkaalle samalla kuorma-autolla, niin minulla pitäisi olla nuo kaikki kurssit suoritettuna?

Laki sanoo, että ammattipätevyysvaade ei koske kuljettajaa jos ajoneuvolla kuljetetaan materiaaleja tai laitteita, joita kuljettaja ammattiaan harjoittaessaan käyttää, eikä ajoneuvon kuljettaminen ole hänen päätoimensa, taikka ajoneuvolla kuljetetaan vähäisessä määrin omia tuotteita, joita kuljettaja myy tietyssä paikassa, eikä ajoneuvon kuljettaminen ole hänen päätoimensa. Kannattaa mieltää tämä mieluummin niin, että aina kun raskaan kalusto ajoneuvolla ajetaan joitain yrityksen ajoja, niin ammattipätevyys vaaditaan. Tässä tapauksessa mikäli tavaraa kuljettava henkilö itse asentaa tuotteen asiakkaalle käyttöön, niin ammattipätevyysvaade ei koske kuljettajaa.

Asfalttimies kulkee työtehtävänä työmaan väliä C1- ja C-luokan ajoneuvolla. Hän kuljettaa mukanaan polttoainetta, kolia, lapioita, narua ja muita tarvikkeita. Kuljettaja käyttää tavaroita itse, mutta niitä käyttävät myös muut henkilöt. Kuljettaja tekee päätoimisesti asfalttimiehen työtehtäviä. Tarvitseeko kuljettaja ammattipätevyyttä?

Tarvitsee, koska kuljettaa tavaroita myös muille. Kannattaa mieltää tämä niin, että aina kun raskaan kalusto ajoneuvolla ajetaan joitain yrityksen ajoja, niin ammattipätevyys vaaditaan. Poliisi tekee viimekädessä tulkinnan tien päällä. Mikäli tulkinnasta on erimielisyyttä, niin siitä voidaan valittaa.

Pitääkö ammattipätevyyskoulutukseen osallistuvalla henkilöllä olla ajokortti (niin että ei ole hyllyllä)?

Koulutukseen voi osallistua vaikka henkilöllä olisi ajokortti hyllyllä. Hakiessaan ammattipätevyyskorttia henkilöllä tulee olla ajokortti.

Kuuluvatko kirjastoautonkuljettajat ammattipätevyyden piiriin?

Kyllä, kuljettajilla tulee olla voimassa tavaraliikenteen ammattipätevyys.

Ketä tavaraliikenteen ammattipätevyys koskee?

Ammattipätevyys koskee lähtökohtaisesti kaikkia C1- tai C -luokan ajo-oikeuden omaavia henkilöitä. Näin myös liikennetraktorit ovat ammattipätevyyden piirissä. Säädöksissä on annettu muutamia poikkeuksia. Esimerkiksi henkilökohtaiset ajot ovat sallittuja ilman ammattipätevyyttä.

Ketä henkilöliikenteen ammattipätevyys koskee?

Ammattipätevyys koskee lähtökohtaisesti kaikkia D1- tai D -luokan ajo-oikeuden omaavia henkilöitä. Samassa taloudessa asuvia saa kuljettaa linja-autolla ilman ammattipätevyyttä, kun linja-auto on jonkun heistä omistuksessa.

Minulla on ABC kortti ja ilmeisesti saan ajaa kaverin kuorma-autolla tyttäreni muuttokuorman.?

Laki sanoo, että ammattipätevyysvaade ei koske kuljettajaa jos ajoneuvoa käytetään yksityisesti muihin kuin kaupallisiin tavarakuljetuksiin. Poliisi tekee viimekädessä tulkinnan tien päällä siitä onko kuljetus yksityinen. Mikäli tulkinnasta on erimielisyyttä, niin siitä voidaan valittaa. Jos ajo on siis puhtaasti yksityistä kuljettamista, niin ammattipätevyyttä ei tarvita.

Tarvitseeko työkoneen tai metsäkoneen kuljetusajoneuvon kuljettajalla olla ammattipätevyys?

Kuljettaja ei tarvitse ammattipätevyyttä, mikäli hän konetta kuljettaessaan tekee myös työvuoron koneella kohteessa. Jos suorittaa muita kuljetuksia työn yhteydessä tulee kuljettajalla olla voimassa oleva ammattipätevyys. Mikäli kuljettaja pelkästään vie tai hakee koneen työmaalle, hänellä tulee olla voimassa oleva ammattipätevyys.

Tuleeko putki- tai sähköasentajilla tai vastaavilla olla ammattipätevyys, kun he vievät työvälineensä ja tarvikkeet työmaalle kuorma-autolla?

Ei tarvitse, kun henkilö kuljettaa materiaalia ja laitteita, joita hän ammattiaan harjoittaessaan käyttää, eikä ajoneuvon kuljettaminen ole hänen päätoimensa. Tällöin kyydissä voi kulkea myös muita samalla työmaalla kulkevia.

Kuljetusyrityksen varikolla toimivat siivoushenkilöt, tarvitsevatko he ammattipätevyyden?

Henkilöt voivat siirtää autoja C -luokan ajo-oikeudella yrityksen varikkoalueella pesun, siivouksen tai tankkauksen yhteydessä. Henkilöt eivät kuitenkaan saa esim. ylittää yleistä tietä, mikäli yrityksen varikkoalue jatkuu tämän toisella puolella ellei heillä ole ammattipätevyys voimassa.

Kuljetusyrityksen varikolla toimivat siivoushenkilöt, tarvitsevatko he ammattipätevyyden?

Henkilöt voivat siirtää autoja C -luokan ajo-oikeudella yrityksen varikkoalueella, mutta heillä tulee olla voimassa oleva ammattipätevyys. Henkilöt eivät kuitenkaan saa esim. ylittää yleistä tietä, mikäli yrityksen varikkoalue jatkuu tämän toisella puolella.

Voiko yrityksen huoltohenkilökunta viedä linja-autoyrityksessä linjalla rikkoutuneen linja-auton tilalle toista linja-autoa ilman ammattipätevyyttä?

Henkilöillä tulee olla voimassa oleva ammattipätevyys. Vain koeajo ajoneuvon korjaamisen, huoltamisen tai katsastamisen yhteydessä on sallittu ilman ammattipätevyyttä.

Tuleeko kunnan työntekijöillä olla voimassa ammattipätevyys, vaikka he ajavat vain kunnan omia ajoja – kuljettavat henkilöitä ja erilaista tavaraa sekä esim. auraustoiminta?

Kyllä kuljettajilla tulee olla voimassa oleva ammattipätevyys. Säädöksissä määritelty vapautus joka koskee ajoneuvon kuljettamista muissa kuin kaupallisissa kuljetuksissa tarkoittaa käytännössä henkilökohtaisia ajoja. Näin ollen myös kunnan, kuntayhtymien, kaupunkien, energialaitoksien yms. julkisyhteisöiden kuljettajat kuuluvat ammattipätevyyden piiriin.

Tuleeko sopimuspalokunnan henkilöillä olla ammattipätevyys, mikäli kuljettaa henkilöitä palokunnan linja-autolla esimerkiksi urheilutapahtumaan?

Kuljetettaessa henkilöitä esim. virkistys- tai urheilutapahtumiin tulee kuljettajalla olla voimassa ammattipätevyys. Hälytystehtävän tai pelastustoimeen liittyvän harjoituksen sitä vaatiessa kuljettajalta ei kuitenkaan vaadita ammattipätevyyttä.

Tarvitsevatko yksityisten sairaankuljetusyritysten kuljettajat ammattipätevyyden suorittaessaan sairaala- tai vanhainkotisiirtoja?

Mikäli kuljetukset suoritetaan pelastustoimen sopimuksen nojalla, niin kuljettajilla ei tarvitse olla voimassa olevaa ammattipätevyyttä.

Tarvitsevatko satama-alueella toimivat kuljettajat ammattipätevyyden purkaessaan tai lastatessaan laivaa?

Satama-alue luetaan yleisesti liikenteelle käytetyksi alueeksi ja näin ollen kuljettajat tarvitsevat voimassa olevan ammattipätevyyden.

Tuleeko esimerkiksi yrityksen liikennepäälliköllä olla ammattipätevyys voimassa, mikäli hän suorittaa yrityksen kuljetuksia lakon aikana?

Kyllä tarvitsee.

Tarvitseeko pumppu-/ loka-auton kuljettajalla olla ammattipätevyys?

Mikäli työtehtävään sisältyy kuljetussuoritus esimerkiksi kaivosta imetyn aineksen kuljettaminen jälleenkäsittelylaitokseen, niin kyllä täytyy olla.

Yrityksemme kuljettaa vain omia tavaroita ja näin ollen ei tarvitse liikennelupaa. Tarvitsevatko kuljettajamme ammattipätevyyttä?

Kyllä tarvitsevat. Ammattipätevyys ei ole sidottu mitenkään liikenneluvalliseen toimintaan.

Yrityksessämme on kuorma-auto, jolla varastomiehemme käyvät yrityksen asioilla vain 2-4 kertaa viikossa. Tarvitseeko heillä olla ammattipätevyys voimassa?

Kyllä tarvitsee, mikäli henkilö ei hae tavaroita, joita hän työssään tarvitsee. Jos henkilö hakee tavaroita varastoon tai muuten yrityksen käyttöön, niin hänellä tulee olla ammattipätevyys.

Tarvitseeko betonipumppuautonkuljettaja ammattipätevyyttä?

Betoniautonkuljettajat ovat ammattipätevyyden piirissä. Betonipumppuautonkuljettajan viedessä pumpun työmaalle jossa hän käyttää sitä työtehtävässään, niin tällöin hänellä ei tarvitse olla voimassa olevaa ammattipätevyyttä. Mikäli henkilö vie vain pumpun työmaalle ja sitä käyttävät muut henkilöt, niin kuljettajalla on oltava voimassa oleva ammattipätevyys.

Tarvitseeko nostolava-autonkuljettaja ammattipätevyyttä?

Nostolava-autonkuljettajan viedessä nostolavan työmaalle jossa hän käyttää sitä työtehtävässään, niin tällöin hänellä ei tarvitse olla voimassa olevaa ammattipätevyyttä. Mikäli henkilö vie vain nostolavan työmaalle ja sitä käyttävät muut henkilöt, niin kuljetta jalla on oltava voimassa oleva ammattipätevyys.

Ajan päätyökseni kuorma-autoa ja silloin tällöin linja-autoa. Tarvitseeko minun käydä koulutuspäivät sekä tavara- että henkilöliikenteessä?

Henkilöliikenteen jatkokoulutuspäivä käy tavaraliikenteen jatkokoulutuspäiväksi ja päinvastoin eli yhteensä 35 tuntia päivittää molemmat luokat. Yksi päivistä on oltava ennakoivan ajon koulutusta.

Ajan rekkaa työkseni ja olen käynyt jo nyt kaikki 5 direktiivipäivää. Milloin minun kannattaa ottaa merkintä ammattipätevyydestä ajokorttiin?

Merkintä ammattipätevyydestä kannattaa ottaa vasta 9.3.2014 jälkeen. Silloin seuraava viisivuotisjakso käynnistyy 10.9.2014. Jos otat merkinnän aiemmin, uusi viisivuotisjakso alkaa viimeksi käydyn koulutuksen koulutuspäivästä.

Mistä tiedän, että käymäni koulutus on kuljettajien ammattipätevyyskoulutusta?

Koulutuksenjärjestäjän on säädöksien mukaisesti annettava koulutettavalle todistus suoritetusta ammattipätevyyskoulutuksen jaksosta. Näistä todistuksista tiedät, että käymäsi koulutus on ollut ammattipätevyyskoulutusta. Mikäli et ole todistusta saanut, niin pyydä sitä kouluttajalta.

Olen suorittanut C –luokan ajokortin vuonna 1999 ja nyt olen korottamassa ajokorttiluokkaani CE –kortiksi. Täytyykö minun käydä myös 140/280h tavaraliikenteen ammattipätevyyskoulutusta?

Ei tarvitse. Mikäli henkilö on suorittanut C1 - tai C -luokan ajo-oikeuden ennen 10.9.2009, niin hänellä on siirtymäsäännöksen myötä ammattipätevyys myös muihin C -luokan ajo-oikeuksiin. Ammattipätevyyden jatkokoulutus tulee kuitenkin suorittaa 10.9.2014 mennessä, mikäli aiot toimia ammattimaisessa liikenteessä.

Olen suorittanut C –luokan ajokortin vuonna 2000 ja nyt olen korottamassa ajokorttiluokkaani D –kortiksi. Paljonko minun tulee käydä ammattipätevyyskoulutusta henkilöliikenteeseen?

140 tai 280 tuntia riippuen iästäsi. Mikäli olet jo täyttänyt 23 vuotta sinulle riittää 140 tuntia henkilöliikenteen ammattipätevyyskoulutusta. Perustason ammattipätevyyskoulutuksen käyneet voivat laajentaa ammattipätevyyden toiseen liikennelajiin 35/70h koulutuksella. Siirtymäsäännön perusteella ammattipätevyyden saaneiden on laajennettava ammattipätevyys toiseen liikennelajiin 140/280h koulutuksella.

Mitkä koulutukset käyvät kuljettajien ammattipätevyyskoulutukseen? Käykö ensiapukoulutus tai työturvakorttikoulutus?

Ammattipätevyyden jatkokoulutukseen käyvät sellaiset koulutukset, jotka on suunnattu kuorma- tai linja-autonkuljettajille. Koulutusta antavan kouluttajan on kuitenkin oltava Liikenteen turvallisuusvirasto (ent. AKE) tai opetusministeriön hyväksymä ammattipätevyyskoulutuskeskus. Koulutussisältöjen tulee myös olla direktiivin (2003/59/EY) oppiaineluettelon mukaisia. Kuljettajille suunnatut ensiapukoulutus ja Työturvakortti -koulutus voidaan hyväksyä ammattipätevyysjatkokoulutuksiksi, jos kouluttaja on hyväksyttänyt itsensä ammattipätevyyden koulutuskeskukseksi ja ohjelma on hyväksytty ammattipätevyyden jatkokoulutukseksi.

Millä tavalla ammattipätevyys todistetaan poliisille maantievalvonnassa?

Ammattipätevyys todistetaan erillisellä ammattipätevyyskortilla tai merkinnällä ammattipätevyydestä ajokortissa. Ennen 10.9.2009 C-luokkien tai 10.9.2008 D -luokkien ajo-oikeuden hankkineet todistavat ammattipätevyytensä ajokortilla ko. luokan myöntämispäivämäärän perusteella, tavaraliikenteessä 9.9.2014 ja henkilöliikenteessä 9.9.2013 saakka.

Tarvitsenko minä maatilani ajoissa ammattipätevyyden?

Omia tuotteita voi kuljettaa vähäisissä määrissä myytäväksi tietyssä paikassa. Useampaan paikkaan tai toisen myytäväksi tuotteita ei kuitenkaan voida kuljettaa ilman ammattipätevyyttä. Muuten maatilan ajot, jotka ajetaan kuorma-autolla tai liikennetraktorilla, edellyttävät ammattipätevyyttä esim. jo myytyjen vilja, juures tms. tuotteiden kuljetus jälleenmyyjälle, keskusliikkeelle tai vastaavalle.

    Lähteet
  • Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi
  • Ajovarma Oy
  • LIS Group Oy

Vastaukset perustuvat viranomaisten ja ammattipätevyydestä virallisesti ohjeistavien tahojen kanssa yhteistyössä tehtyihin tulkintoihin. Nämä tulkinnat ovat vain suuntaa antavia, sillä viime kädessä ratkaisut asioiden suhteen tekee poliisi. Mikäli rangaistuksen saanut henkilö on eri mieltä poliisin tekemästä tulkinnasta, niin hän voi valittaa asiasta. Viime kädessä asiat ratkaistaan oikeudessa.